TGV Yayın Organı Gastroenteroloji Dergileri

Akademik Gastroenteroloji Neden Yayın Hayatımıza Girdi?
Ulusal Gastroenteroloji Derneğimizin yayın organı “Türk Gastroenteroloji Dergisi” yıllarca anadilimizde yayınlandıktan sonra uluslararası bilim dili olan İngilizce’de yayın yaşamına devam etti. Ulusal bilgi birikimimizin artması dergiyi doğal olarak uluslararası açılıma zorlamıştır. Bugün “The Turkish Journal of Gastroenterology” uluslararası nitelikte ve bilimsel içerik bakımından da birçok uluslararası dergiden daha kalitelidir. En önemli özelliği ise muntazam yayınlanmasıdır. Anadilimizde yayınlanan Gastroenteroloji dergisinin İngilizce yayınlanmasından sonra ortaya çıkan boşluğun doldurulmasının zorunluluk haline geldiğinin görülmesi nedeniyle “Akademik Gastroenteroloji Dergisi”nin yayınlanmasına karar verilmiştir. Bir derginin yayın hayatında yaşamını devam ettirmesinin ne kadar güç olduğunu bile bile yola çıkılmıştır. Türkçe dergi yayınlanmasını şiddetle arzu eden meslektaşlarımızın haklı istekleri de böylece yerine getirilmiş olmuştur. “Akademik Gastroenteroloji Dergisi”nin anadilimizde yayınlanmasının Türkçe Tıp terminolojisinin gelişimine önemli katkısı olacaktır. Türkçe düşünüp yazmanın yaratıcı gücün ortaya çıkmasına da katkısı olacağı açıktır. Akademik Gastroenteroloji Dergisi Türkçe yayınlanacağı için daha geniş bir hekim kitlesine ulaşacaktır. Bu derginin Türkçe konuşan ülkelerin de gereksinimlerine cevap vereceği unutulmamalıdır. Akademik Gastroenteroloji Dergisi’nin tüm sorumluluğu genç akademisyen gastroenterologların vicdanlarına devredilmiştir. Onların sorumluluklarını eksiksiz yerine getireceklerine inancımız tamdır. Akademik Gastroenteroloji Dergisi araştırma makalelerini kabul eden bir yayın olarak gençlerin araştırma ürünleriyle yaşamını devam ettirebilecektir. Gençler araştırmalarıyla geleceğimizi aydınlatmak zorundadır. “Akademik Gastroenteroloji Dergisi”ne yayın yaşamında başarılar dileriz. Sizlerin desteğiyle sonsuza dek yaşayacak ve Türk Bilim yaşamına hizmet edecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI
Güncel Gastroenteroloji Dergisi
Güncel Gastroenteroloji dergisi Türk Gastroenteroloji Vakfı bilim adamlarının katkısı ile gastroenterolojiyi ilgilendiren konulardaki problemlerin çözümüne katkıda bulunmak için yayımlanmaya başlamıştır.
Güncel Gastroenteroloji, gastroenteroloji ile ilgili tüm kesimleri ortak bir bakış açısı etrafında toplayacak ve güncel gelişmeler konusunda sürekli bilgi alış verişini sağlayacak bir yayın organıdır. Tamamıyla Türkçe yayımlanan bu derginin hedef kitlesi, Pratisyen hekimleri gastroenteroloji alanında daha çok iş yapan, söz sahibi bir konuma getirmektir. Güncel Gastroenteroloji pratisyen hekimlerle olan işbirliğini kurslar, paneller, kongreler düzenleyerek zaman içinde geliştirecektir.
Bilim yayıncılığının, bilimle uğraşan, bilgim üreten çevrelerin etki alanında kalması zorunluluğuna inanıyoruz. Bir başka açıdan bakılırsa, ilgisiz kesimlerin konuyu sahiplenip her türlü çıkar için kullanmasına, bilimle uğraşan kesimlerin zemin hazırlamalarını ve sessiz kalmalarını doğru bulmuyoruz.
Toplumun bilime ilgi ve duyarlılığının artması, hekimlerin bilimsel gelişmeleri yakından izleyerek bunu topluma yansıtmasıyla gerçekleşebilir. Sizlerin gayreti ile ülkemizde de zamanla bilim toplum yaşamında yerini almaya başlayacaktır. Toplumun bilimsel kültürünün gelişmesi için yapılacak tüm çalışmalarda Güncel Gastroenteroloji sizlerle birlikte olacaktır.
Benzer çalışmaların diğer bilim dallarında da yapılması en büyük arzumuzdur. Benzer çalışmalar ile ülkemizde hekimlerin dünyasında bir hareketlilik sağlayacak bu da ülkemizin sosyo-ekonomik gelişmesine önemli katkılar getirecektir.

TÜRK GASTROENTEROLOJİ VAKFI